Mountainbikers wel of niet op de fietspaden van het Montferlandse bos!!

Iedereen kent het wel het is donderdag rond de klok van 17.00 uur, bureau opgeruimd en de mails voor morgen beantwoord, op naar huis eten omkleden en fietsen de start is om 19.00.

Natuurlijk komt er wederom iets tussen, net die laatste klant die nog een mail beantwoord wil hebben, geen probleem, niet veel later veel verkeer op de weg waardoor je net te laten bent voor het avondeten waardoor de rest van de fam het bord al leeg heeft, de afwas staat nog opgestapeld en het to/do briefje van je echtgenoot nog op tafel ligt: Schatje wil je nog boodschappen doen!! wat een begin van een avond!!

Uiteraard blijft het jeuken je wil fietsen de realiteit leert dat 19.00 niet haalbaar is, van uitstel komt afstel dus de mountainbike uit de schuur en alleen het bos in, wat een heerlijk alternatief.

Omgekleed op de fiets klaar voor een portie Montferlandse bossen mmmm wordt de avond toch nog zoals zo vele… badend in het zweet, met klotsende oksels thuis komen om met een euforische gevoel op de bank te ploffen het is me weer gelukt… Bij de Peer links af het fietspad op om zo via de Gaarde en Stokkum te beginnen aan de o zo mooie route.

Op de hoogte van de kasteeltuin de Plantaan wordt ik voor de 2e keer deze maand aangehouden door de dienstdoende opzichter van de Montferlandse bos die mij wederom mededeelt dat mountainbikers niet zijn toegestaan op dit pad…..hoezo we staan op een fietspad!! alweer een waarschuwing aan m’n. broek…. op de vraag waarom… krijg ik als antwoord dat mountainbikers alleen op de daarvoor bestemde route mogen fietsen (alsof ik eerst met de auto naar de route ga, Deuh)

Wanneer ik de dienstdoende “controleur” wijs op de vele bordjes incl het bord fietspad spreekt hij af dat hij intern met de eigenaar van het Montferlandse in gesprek gaat om uit te zoeken hoe om te gaan met deze wijze van handhaving.

Wat een begin van een uiteindelijke mooie fietsavond.

Montferlandsebos